ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   ΑΝΑΧ. 13.00 ΑΠΟ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  ΑΝΑΧ. 13.00 ΑΠΟ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4