ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το 2003 ο σύλλογος  ιδρύει την πρώτη Τράπεζα Αίματος στην περιοχή μας, σε συνεργασία αρχικά με το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών  και μετά με το Αμαλία Φλέμινγκ.

Κάνοντας πράξη την αγάπη και την προσφορά στον συνάνθρωπο, η Επιτροπή Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Συλλόγου, διοργανώνει  3 φορές το χρόνο Αιμοδοσία στην οποία συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός Εθελοντών Αιμοδοτών.

Η Τράπεζα Αίματος του συλλόγου ανταποκρίνεται στις ανάγκες αίματος όλων των συνανθρώπων μας.